hur mycket engelska kan du?

1: how much english can you do? Vad betyder de?

2: Vad betyder detta? You may to all right! ;)

3: Vad är det svåraste ordet i alternativen?

4: vilket av orden tillhör en skolsak?..

5: Vad betyder detta?.. The school is so boring and difficult