Hur mycket Donya är du

1: Är du konstig?

2: Är du bra i skolan?

3: Är du Golum?

4: Är du morgon trött?

5: Hur fula naglar har du?

6: Är du tidsoptimist?

7: Är du en mes?