Hur mycket badass är du?

1: Hur mycket säger läraren till dig?

2: Vem är du klassen?

3: Har du fått detension?

4: Vad gör du om du hittar 1000 kr på gatan?

5: ´Har du skolkat?

6: Har du kommunicerat med dina kompisar på prov?

7: Har du någonsin retat någon?

8: Vad skulle du har gjort om du ser någon ramla i stan?