Hur mycket äter du?

1: Rttxf

2: Hhshsghsg

3: Dädödädädäd

4: Ädzäzäzä

5: Säzädd