Hur mycke kan du om Amir

1: Var föddes amir

2: Hur gamal är han

3: Vad heter han i efternamn

4: Har Amir husdjur

5: Hur vill Amir bli känd på