Hur mycke idiot är du

1: Hur mycke idiot är du från skalan 1-10?

2: Är du Hitler?

3: Gillar du Donald Trump?

4: Har du stora fötter?

5: Gillar du Harry Potter?