Hur monga barn kommer du få?????????????

1: Hur gammal är du?

2: Hur mona barn vill du ha?

3: Varför vill du ha barn?

4: Är du gift

5: Har du syskon???

6: Har dina syskon några barn?

7: Har dina syskon några barn?

8: Var Quizet kul

9: Varför gick du in på Quiset?