hur mobil-beroende är du?

1: har du mobilen på i skoolan?

2: Hur länge håller du på med din mobil ungefär på en dag?

3: hur många sms skickar du på en dag?

4: om du får 200 kronor på din mobil hur snabbt tar det slut?

5: När fick du din första mobil?

6: villka smsar och ringet du till?

7: vilken mobil har du?

8: vad skulle du göra om någon tog din mobil iväg från dig?