Hur mår du

1: K

2: Hur mår du?

3: Har du kompisar

4: Måste ha 5 frågot.

5: Mår du bra