Hur många gillar dig

1: Hur ofta är du med vänner?

2: Är det många som frågar om du vill va?

3: Är det många som kommenterar dina bilder?

4: Är det många som frågar om du vill va?

5: Är du populär i ditt samhälle/skola?