Hur många år är du???

1: Har du hamnat i puberteten

2: Hur lång är du

3: Kan du gå

4: Går du i skolan

5: Har du mycket prov i skolan

6: När är du född

7: Äter du riktig mat