Hur lat är du

1: Hur många tupplur tar du per dag?

2: När går du ut?

3: Sommnar du i klassrummet/har du sommnat

4: Hur lat tror du att du är?

5: Tyckte du att den hän quizen var bra?