Hur lämplig djurägare är du?

1: Gillar du djur?

2: Hur mycke tid skulle du läggs på ditt djur?

3: Är du eller någon i din omgivning allergisk?🤧

4: Skulle du motionera ditt djur?💪🏻🏃🏼‍♀️🏃🏼

5: Bar bor du?