Hur kommer du leva ditt liv?

1: Är du social?

2: Vad heter din mamma?

3: Är du cool?

4: Vad är skånska?

5: Vem är bäst?