Hur kommer dina barn se ut

1: Hur ser din pojkvän ut just nu

2: Hatar du barn

3: Vilken ögon färg har du

4: Hatar du mig

5: SJBKJSDHF

6: BFJGDJFHDLSHFBAKJSHD

7: FMSADHBFKJHASD