Hur kär är du?

1: Hur kär är du i henne/honom i %?

2: skulle du kunna göra vad som helst för personen?

3: Om personen du är kär i skulle vara taskig mot dig nu skulle du...

4: Vad är det första du gör när du ser personen?

5: vad gillar du med honom ?

6: hur ofta kollar du in personen?