Hur kär är du, egentligen?

1: Brukar du tänka på honom/henne?

2: Känner du honom/henne bra?

3: Är han/hon snäll?

4: Har ni träffats?

5: Brukar ni träffas?

6: Är han/hon söt?

7: Var det bara en person som du tänkte på när du svarade på frågorna?

8: Är du kär?