hur högt IQ har du?

1: vilket är ett korekt mönster

2: vilket är ett nästa bokstav? qllwllellrlltll

3: vilket är ett korekt mönster

4: varför gör du detta test?

5: vilket är nästa bokstav? abababab