Hur högt iq har du?🤔

1: Vad är 7-4?

2: Hur många cm är en meter?

3: Hur många dl är det i en liter

4: Näst sista frågan,hur känner du dig?

5: Sista frågan,vad är 97 plus 34?