Hur hög IQ har du

1: Vad är 2+2

2: Vad gör du om du ser ett batteri i skogen

3: Vad är 100x100

4: Hur mycket IQ tror du att du har

5: Vad är 1+1