Hur hög är din iq

1: Vad blir 7x4

2: Vad är addition

3: Vad är subbtraktion?

4: Är du kille eller tjej?

5: Hur gammal är du?

6: Vad Blir 81 dividerat med 9?

7: Vad Blir 65+55

8: Vad blir 189-78?