Hur hästkunnig är du?

1: Hur länge är ett sto dräktigt?

2: Vad är det för speciellt med Basjkirhästarna?

3: Vad heter denna färgen på en häst?

4: Vad heter denna färgen på en häst?

5: Hur gammal måste en unghäst bli innan den får ridas in?