Hur gammal är du ?

1: Vad klär nu dig i

2: Gillar du mat btw

3: Kollar du på Pyrets place

4: Det du

5: Hello IRA me

6: Hur ser du ut

7: Hjhh