Hur gammal är du det kan jag

1: Går du i låg stadiet?

2: Vad äter du ?

3: Hur lång är du

4: Är du cool

5: Hur är du