Hur ful är Rasmus eriksson?

1: Vilken skola går han i?

2: Är han en mobbare?

3: Har han några vänner?

4: Hur många år är han?

5: Vad är det värsta med honom?