Hur fin är du?

1: Sminkar du dig?

2: Vilket märke har du på din väska?

3: Hur ser ditt hem ut?

4: Hur gillar du din hummer?

5: Vart bor du?

6: Vilken linje går/gick/ ska gå i gymnasiet?