Hur du vet att ni passar

1: Är ni lika på sättet ni är på?

2: Har ni samma intresse?

3: Samma Smak,(Twens)

4: Gillar han dig?

5: Vad tänker du om han hade sagt att han älskade dig?

6: Sista frågan, om han frågade chans skulle du sagt