Hur du plokar blommor

1: Vad gör du först

2: Vad du använder

3: Hur stor den ska vara

4: Vem du ska ge den till

5: Vart du ska plocka blommorna