Hur dör du

1: Brukar du flyga

2: Läster du ofta

3: Om tv är på vad kollar du på

4: Skulle du kunna dö om alla krig fösvann

5: Är du intresserad av Politik