Hur cool e du?

1: Hur länger har du väntat som längst?

2: Gillar du 1 kronor?

3: Gillar du lukas frisk

4: Vad beskriver cool mest?

5: Är att dricka coca cola inne?