Hur cool är du?

1: Vem är du i skolan?

2: Är du snygg?

3: Har du många vänner?

4: Är du modig?

5: Är du tuff då?

6: Har du svarat ärligt på alla frågor?