Hur bra kropp har du??

1: Tycker du själv om din kropp??!!

2: Är du smal?

3: Är du nöjd med din kropp??

4: Tycker andra att din kropp är fin??

5: Brukar killa ta på din kropp??