Hur bra känner ni mig

1: Vad är mitt favorit sport

2: Är jag tjej/kille

3: Hur bra är jag i skolan

4: Hur bra känner ni mig

5: Vilket är mitt favorit djur

6: Vilket är mitt favorit djur