Hur bra känner du Mikael

1: Vad hette Mikaels första katt?

2: Vart sover Mikael

3: Villket är mitt favorit Spel

4: Villket ord säger samer oftast?

5: Om jag var tvungen att äta ett djur villket skulle jag äta?