Hur bra känner du mig och Nova?

1: Är vi..

2: Vad är det längsta vi kar FaceTimat med varann?

3: Har vi träffats någon gång?

4: Bor vi långt ifrån varann?

5: Hur mycket älskar vi varandra?