Hur bra känner du mamma?

1: Hur gammal är jag?

2: Vilken färg har mina ögon?

3: Favoritdjur?

4: Favoritfärg?

5: Favoritmat?

6: Favoritland?

7: Mitt mellannamn?