Hur bra är du på skådespeleri?

1: Har du scenskräck?

2: Har du någongång spelat i en pjäs?

3: Vilken slags kategori spelar du helst?

4: Har du inlevelse

5: Har du bra kroppsspråk?

6: Pratar du högt och tydligt?