Hur bra är du på minecraft?

1: Börjar lätt) Det fins ett block man inte kan ta sönder. Vad heter det?

2: Vilken metal ger bäst rustning?

3: Vilken metal ger bäst rustning?

4: Vad är förbannelse?

5: Vad händer om man slår en Zoombie pigman? (zommbie gris man)

6: Gasten i minecraft har ett specielt ljud. Vad för Djur kommer det ifrån?

7: I minecraft fins det flera "Värdar" Eller "Dimisioner" Hur många?

8: Vad heter dom?

9: Vilket block kan man hugga utan värktyg?

10: Vilken sprängs?

11: Vilket sprängs?