Hur bra är du på matte?

1: Ok, vi börjar enkelt. Vad är 14 x 8?

2: Vad är 4/5 som ett decimal?

3: Ditt betyg i matte:

4: Pluggar du inför matteprovet?

5: Brukar du hjälpa dina vänner med matte om de inte förstår?