Hur bra är du på Klotter? :D

1: Vet vad en tag är ?

2: Vet vad Montana Burk är ? :D

3: Kan respektera andras klotter och inte måla över ?

4: Vet vad ChildStore är ?

5: Vet vart man får och inte får ?

6: Vet vad en Censur är ?