Hur är du

1: Är du

2: Gillar du

3: Skulle du hellst velat

4: Har du en

5: Vad har du på dig