Hur är du som elev?

1: Vad blir 90x90?

2: Pratar du på lektionerna?

3: Är du stöddig mot din lärare?

4: Har du kompisar i skolan?

5: Vad tror du att din lärare tycker om dig?