Hur är du? Kär?

1: Vad gör du när han tittar på dig?

2: Söker han upp dig, om ni tex. Står i samma rum med mycket folk?

3: Hur reagerar ni på varandra?

4: Är ni ofta med varandra?

5: Vad gör han/hon om ni är i samma rum?

6: Har ni rört vid varandra?

7: Har ni haft ögonkontakt?

8: Har ni suttit brevid varandra en viss tid?

9: Pratar han/hon mycket när du är i närheten?

10: Har du känslor för hon/han?

11: Har du hans/hons nummer?

12: Vad gör han/hon när ni sitter nära varandra?

13: Har du kännt doften av han/hon?

14: Hur mycket känner du för honom/henn?