Hur allmänbildad är du

1: Hur vet man att man kan slänga en ouppdruken mjölk

2: Hur många ggr om dagen ska man borsta tänderna

3: När du borstar tänderna ska du...

4: En av svaren är 2 saker gjorda av samma material. Vilka?

5: Innan du går till skola/jobb ska du...