Hundquiz,vad kan du egentligen?

1: Vilka av dessa är inte en hundras?

2: Vad kallas en honhund?

3: Vilken hundras är störst?

4: Finns det nakenhundar?

5: Kan hundar ha extra klor?

6: Brukar oftast stora eller små hundar dregla?

7: Kan man blanda olika raser i samma hem?

8: Är det sant att hundar och katter inte kan vara vänner?

9: Har en Dalmatin prickar?

10: Har en norsk buhund en rak svans?