Hundar

1: Finns det någon hundras som heter miljon

2: Vilken hundras av dessa finns ej

3: Får hundar äta choklad

4: Är det sant eller falskt att hundar kan bli 20 människor år

5: Älskar du hundar