Humanistisk/social kognition

1: Vilken är inte en av inspirations källorna till den humanistiska psykologin?

2: Filosofisk riktning som fokuserar på meningen med människans existens

3: Undersöker människors subjektiva verklighet, deras upplevelser

4: Filosofisk riktning som betonar varje individs värde

5: Var tycker humanisterna att man ska studera människor någonstans?

6: Vad är humanister intresserade av?