Hubert Spanedal

1: vad heter Hubert

2: om man frågade honom vilket djur han skulle vilja vara vad skulle han svara då

3: hur gammal är han

4: vad är han

5: vem har gjort quizet