how to be orten

1: är en ort oren?

2: hur springar man från poppo

3: hur gömmer man en pikadoll

4: okej jäla du har drogor i din ficka vad gör du

5: okej sista gillar du killar