Historia 1b - den lilla människan och de stora sammanhangen

1: Vilket år blir Gustav Vasa kung?

2: Vilket år dör Gustav Vasa?

3: 1700-talet Karl XII krig mot ?

4: Vilket år sker slaget vid Poltava? (Slut på stormaktstid)

5: Vilket år börjar Frihetstiden?

6: I mitten av 1700talet skedde något stort i följd av krig

7: 1500-talet dominerades av .........?

8: 1600-talet domineras av ......?

9: 1700-talet domineras av ......?

10: Under 1700-talet sker tre stora revolutioner, vilka?

11: När tar den franska revolutionen slut?

12: Vilken tid startar efter upplysningen?